Waarneming

Mocht het onverhoopt voorkomen dat ik niet in de gelegenheid ben, door tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid, praktijk te voeren dan zal de voortgang van de begeleiding overgedragen worden aan een collega-therapeut.
Ik heb hierover een afspraak gemaakt met mevrouw Willy Aarnoutse van praktijk Inntence. Zij is eveneens psychosociaal therapeut, HBO-geschoold en voldoet aan alle eisen zoals gesteld door beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. Middels een getekende overeenkomst is continuïteit verzekerd en kun je vertrouwen op het verkrijgen van goede zorg.
Willy zal de begeleiding voortzetten op dezelfde locatie zoals je dat gewend bent.