Verlies is eigenlijk een overkoepelend begrip voor twee vormen van verlies en het is verhelderend om die apart te benoemen.

Verlieservaringen

Dit zijn verliezen waarvan we zeggen dat deze bij het leven horen.
Ze zijn onderdeel van de verliezen die je gaandeweg je leven kunt verwachten.
Een opa of oma die komt te overlijden, je baan kwijtraken omdat je met pensioen gaat of een verminderde gezondheid als je ouder wordt.
Ondanks het feit dat ook deze gebeurtenissen pijn en verdriet met zich meebrengen, blijkt na enige tijd dat de draad van het leven weer opgepakt kan worden.

Verliestrauma

Een verliestrauma is een verlieservaring die haaks staat op wat je normalerwijze mag verwachten tijdens het leven.
Het betekent een breuk in de levenslijn.
Enkele voorbeelden van gebeurtenissen die kunnen leiden tot een verliestrauma zijn bijvoorbeeld:

 • het overlijden van een ouder
 • het overlijden van een kind
 • het overlijden van een partner
 • het verliezen van een baan
 • een echtscheiding
 • een verhuizing
 • een ernstige ziekte
 • lichamelijk letsel door een ongeluk
 • adoptie

De pijn en verdriet die hierbij ontstaan kunnen je overspoelen omdat je geen manier weet hoe je hiermee om moet gaan.
Óf ze je gaan overspoelen hangt daarnaast ook af van

–        de aanwezigheid van verzwarende factoren, bv.:

 • Naast de scheiding ook de confrontatie met een nieuw samengesteld gezin
 • Suïcide als oorzaak van het overlijden
 • Geen tastbaar afscheid hebben kunnen nemen

–         hoe je bent opgevoed in het omgaan met verlies
–         hoeveel ingrijpende verliezen je al hebt meegemaakt