• Folder (2 van 6)Je dreigt vast te lopen in je manier van reageren
  • je schoolprestaties worden minder
  • het lukt niet goed om aansluiting te vinden bij je vrienden of vriendinnen
  • het lukt niet om een liefdesrelatie aan te gaan.

Dit kunnen dingen zijn die gebeuren als je als jongere te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis. Het kan zijn dat je daar geen antwoord op hebt omdat je nog niet de vaardigheden hebt geleerd die je helpen om hiermee om te gaan. Hoe jonger je bent hoe moeilijker dat ook voor je is.

Als je daarbij steun ondervindt van belangrijke volwassenen in je omgeving dan lukt het vaak om toch de dingen te blijven doen die je als jongere hoort te doen. Zij laten je zien hoe je hiermee om kunt gaan waarbij er ruimte is om je gevoelens te uiten maar waarbij je ook gewoon naar school kunt gaan, kunt gaan stappen met je vrienden en vriendinnen of bezig kunt zijn met je hobby’s.

Soms kan het zijn dat je geen steun kunt vinden bij volwassenen of je wilt ze niet tot last zijn omdat je ziet dat zij het ook moeilijk hebben. Het is nog ingrijpender, als het  juist die belangrijke volwassene zelf is die wegvalt. Dat gebeurt niet alleen bij een overlijden, maar ook als één van je ouders ernstig ziek wordt of als je ouders gaan scheiden.

Het is belangrijk dat je de ruimte krijgt om je gevoelens te uiten. Je bent er nog niet klaar voor om dit alles alleen te kunnen dragen. Het is te zwaar. Mijn begeleiding is erop gericht om jou je verhaal te laten vertellen. Daarnaast stimuleer ik jou in het contact houden met je dagelijkse bezigheden als bron van steun. De gebeurtenis wordt daardoor onderdeel van je levensgeschiedenis en het lukt weer om de draad van het leven op te pakken.