Echtscheiding

Momenteel loopt 1 op de 3 huwelijken uit op een scheiding; 1 op de 7 kinderen woont in een éénoudergezin. Jaarlijks verliezen 9 kinderen op de 1000 een thuis. Bij co-ouderschap wordt van ouders verwacht snel een ouderplan op te stellen. Daar wordt vaak luchtig over gesproken en er wordt wel eens vergeten dat ook hier een verliestrauma achter schuilt. Alle betrokken gezinsleden zitten in het proces van afscheid nemen waarbij bijvoorbeeld de volgende zaken meespelen:
-Je bent nog in het conflict met je ex-partner
-Je bent nog bezig met afscheid nemen van je ex-partner en van je rol als echtgeno(o)t(e)
-Ontstaan van probleemgedrag bij kinderen
-Financiële teruggang
-Verlies van vrienden, schoonfamilie en grootouders

Samengestelde Gezinnen

Een samengesteld gezin is gebaseerd op verlies in tegenstelling tot een kerngezin dat gebaseerd is op liefde. Eén of beide partners hebben immers een relatie achter de rug waaruit kinderen geboren zijn. 60% van de samengestelde gezinnen valt na 2-3 jaar weer uiteen. Mogelijke oorzaken:
-Conflict rondom verschil in opvoedstijlen
-Conflict rondom er wel/niet bijhoren: bloedband en stiefband
-Conflict rondom invloed ex-partners op het nieuwe gezin

Belangrijke aandachtspunten bij begeleiding:
– Ruimte scheppen voor ieder gezinslid
– Het terugbrengen van de juiste orde in het gezinssysteem
– Handvatten voor ondersteuning van gezinsleden