AK-150328-120318-4451
Een ingrijpende gebeurtenis is wel het laatste wat je wilt tegenkomen op je pad. Het kan moeilijk en zwaar voor je zijn. Tegelijkertijd dwingt de crisis je tot een pas op de plaats. Er opent zich een mogelijkheid om jezelf te herijken en je te brengen bij wie je eigenlijk bent. Wat er met je gebeurt en wat het effect op je is, is ook afhankelijk van de levensfase waarin je je bevindt. Iedere levensfase helpt je om steeds dichter bij je wezenlijke ik te komen. Iedere levensfase kent daarbij zijn eigen thema’s. Kennis van die thema’s kan je wijsheid geven om beter je weg te vinden als het gaat om de obstakels die je tegenkomt.

De jongere vanaf 12 jaar is vooral bezig met de zoektocht naar zijn eigen identiteit. Het is daarbij nodig dat je je langzaamaan losmaakt van de dynamiek van het gezin waartoe je behoort met de bekende structuur van waarden, normen, ge- en verboden. Het zoeken naar een nieuwe groep waarin je veel van jezelf herkent houdt je sterk bezig; waar hoor ik nu bij?

De volwassene in de leeftijd tussen 35-65 jaar komt als thema tegen het neerzetten van zichzelf in de wereld, als koning van zijn eigen land. Dat wat je eerder in je leven hebt ondernomen wordt geëvalueerd. Er is werk aan de winkel in de verdere vorming van je persoonlijkheid. De midlife-crisis is hierbij aan de orde; is dit nu wat het is en is dit wel wat ik wil?

De oudere vanaf 65 jaar bevindt zich in de levensfase van de wijze. Niet langer is het belangrijk om jezelf te bewijzen naar de buitenwereld. Je houdt je bezig met het doorgeven van je eigen ervaringen; de betekenis die je leven heeft voor anderen. Deze fase kent ook een spiritueel aspect; hoe verhoud ik me tot het grote geheel, tot mijn eindigheid?

Mijn begeleiding beziet jouw leven ook tegen de achtergrond van deze universele thema’s. Het vergroot je inzicht in dat wat je beweegt, het zoeken naar de richting hoe het nu verder moet. Samen onderzoeken we hoe de gebeurtenis ook een uitdaging kan zijn om hieraan te groeien als mens.