Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in datgene wat mensen de kracht biedt om zichzelf na een ingrijpende gebeurtenis
weer op te richten.

Deze interesse heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk opnieuw ben gaan studeren. Ik heb een intensieve vierjarige opleiding tot psychosociaal therapeut gevolgd aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen/SPSO en me vervolgens gespecialiseerd in verlies- en traumabegeleiding. Als stagiaire en later vrijwilliger heb ik gewerkt voor de stichting 113 waar ik ervaring heb opgedaan met suïcideproblematiek. Gedurende een periode van tien jaar heb ik als vrijwilliger en professional deel uit gemaakt van de stichting Nabij Boxtel, een team dat werkzaam is op het gebied van stervensbegeleiding i.s.m. Zorggroep Elde. Door de begeleiding van onze zoon met DownSyndroom neem ik veel ervaring mee als het gaat om het geven van passende zorg gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren alsook het sturing geven aan zijn zorgnetwerk van hulpverleners. Vanuit mijn onderwijskundige achtergrond (Engelse taal- en letterkunde in Utrecht) heb ik vele jaren huiswerkbegeleiding gegeven aan middelbare scholieren.

De door mij gevolgde relevante opleidingen zijn onder andere:

 • Psychosociale en Medische Basiskennis HBO zoals vereist door Zorgverzekeraars in kader van vergoedingen
 • Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH-ggz/Academie voor Integrale menswetenschappen/SPSO)

Ik heb trainingen/workshops gevolgd onder andere:

 • Polyvagaal Theorie: Stress en Trauma en hoe het lichaam hierop reageert om te overleven
 • ACT
 • EMDR
 • Opstellingen als traumaverwerkingsmethodeI
 • Autobiografisch schrijven
 • Mindful coachen
 • Rouwbegeleiding o.a. bij Riet Fiddelaers-Jaspers
 • Familieopstellingen o.a bij het Bert Hellinger Instituut Groningen
 • Stervensbegeleiding o.l.v. Zorggroep Elde m.m.v. o.a. A. Polspoel/pastoraaltheoloog
 • Gespreksmethodiek omtrent suïcidaliteit (Stichting 113)

Gedurende de periode 2011 – 2021 werkzaam geweest binnen de palliatieve zorg als vrijwilliger en daarnaast in de periode 2019-2021 ook als trainer, met als doel deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in het begeleiden van cliënten als het gaat om existentiële levensvraagstukken.

Vanaf december 2021 betrokken als therapeut bij het revalidatieprogramma Samenspraak bij Kanker, Medisch Centrum Den Bosch Oost waarbij cliënten en naasten ervaringen kunnen delen als het gaat om de impact van kanker op de relaties met naasten en de directie omgeving.

Ik ben geregistreerd lid van de beroepsverenigingen LVPW alsook bij het RBCZ, een overkoepelend registratie-instituut die ervoor zorg draagt dat de cliënt erop kan vertrouwen dat de behandelaar betrouwbaar en goed opgeleid is en veilig behandelt. Daarnaast ben ik sinds februari 2022 lid van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)