Dit is meestal hetgeen waar mensen vooral aan denken als het om verlies en rouwen gaat. Er zijn meerdere soorten van verlies. Het verschil bij verlies door overlijden is dat dit verlies onomkeerbaar is. De verbinding met diegene die je liefhebt is voor altijd verbroken. Het is het verlies dat de mens ten diepste raakt. Het gemis, het verlangen naar de ander en niet weten hoe je door moet nu je rol in het leven anders is geworden kunnen ervoor zorgen dat het niet lukt om de draad van het leven weer op te pakken. Hoe iemand is overleden (door ongeval, ziekte, moord of suïcide) en of het een ouder, partner of kind betreft heeft ook grote invloed op hoe het verlies wordt opgenomen.

Belangrijke aandachtspunten bij begeleiding:
– Het verhaal rondom het overlijden zo volledig mogelijk krijgen
– Het aanbrengen van overzicht en structuur
– Het creëren van rituelen