Wat is wijsheid? Zoek hulp! Maar waar?

geplaatst in: Blog | 0

Wat is wijsheid? Zoek hulp! Maar waar?

Waar kan je in 2014 terecht met je hulpvraag om snel weer op het gezonde spoor te komen?
Naast het  spoor van huisarts-basis/ggz is er gelukkig óók het spoor van de alternatieve gezondheidszorg waarvan psychosociale hulpverleners deel uitmaken, al dan niet met tussenkomst van de huisarts. Goede zorg gespecialiseerd in het omgaan met kortdurende psychologische klachten. Helaas is dat niet bij iedereen bekend.

Met ingang van dit jaar is er heel wat veranderd binnen de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf nu kun je met je klachten die voortkomen uit problemen in het omgaan met je relatie, je werk of met je verlies niet meer terecht bij de eerstelijnspsycholoog, die nu basis-ggz wordt genoemd. De huisarts kan je alleen nog naar hen doorverwijzen als je klachten zijn doorontwikkeld tot een psychische stoornis waar je langdurig last van hebt. Je komt dan terecht in grote zorggroepen; de kleine psychologenpraktijk en samenwerking met een beperkt aantal huisartsen is verleden tijd. Als het gaat om lichte tot milde klachten dan is het nu aan de huisarts zelf om binnen zijn praktijk met jouw klachten aan de slag te gaan

foto stoel voor blog

De grote vraag is natuurlijk of een huisarts deze begeleiding kan geven gezien het feit dat het om een vakgebied gaat dat al een specialisme op zichzelf is. Vaak zal doorverwijzing plaatsvinden naar de praktijkondersteuner GGZ, vaak ook een medisch opgeleide hulpverlener.

Dit is het beleid zoals dit door de zorgverzekeraars is vastgesteld als onderdeel van de bezuinigingen. Het is gebaseerd op termen als diagnose, behandelprotocollen en effectmetingen. Ik wil je echter vragen terug te denken aan de hulpverleners die je misschien in het verleden bent tegengekomen en van wie je vindt dat ze je toen zo goed geholpen hebben. Vaak is dat dan die hulpverlener die tijd en aandacht voor je had en gewoon naar je luisterde waardoor je je gehoord voelde in je klacht.

Die zorg is er nog! Er is namelijk een grote groep psychosociaal hulpverleners die juist zijn opgeleid om dit soort kortdurende psychologische hulp te verlenen en die voor jou klaar staan. Deze groep waartoe ik ook behoor valt onder de noemer alternatieve oftewel complementaire zorg. Aan mijn zorg is echter niets alternatiefs aan. Ik verleen dezelfde zorg als een eerstelijnspsycholoog als het gaat om net dat zetje om je uit de put te krijgen als je iets ingrijpends hebt meegemaakt. Ik werk niet in termen van protocollen en effectmetingen maar ga met jou in gesprek. Er is ruimte voor je verhaal en ik begeleid je in het hervinden van je eigen veerkracht om je problemen het hoofd te bieden. De kwaliteit van mijn zorg moet ook aan eisen voldoen zoals die zijn bepaald door de zorgverzekeraars via de beroepsvereniging en koepelorganisatie en ook deze zorg word vergoed.

Je hoeft dus niet te wachten tot het slechter met je gaat voordat je de zorg krijgt die je nodig hebt.

Wat is wijsheid? Zoek hulp! Er is hulp!

Peet van Wissen
week 02 2014
bron: artikel Trouw Derksen/Smit 311213

Geef een reactie