02 april 2020 Update Corona-virus

Beste Cliënt,

Onlangs is de richtlijn ggz en corona gepubliceerd. De richtlijn is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en goedgekeurd door het RIVM. Psychische klachten zijn er altijd, (ook) los van het coronavirus. Juist in deze tijd is het belangrijk om voor u bereikbaar te zijn en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Uiteraard wel met inachtneming van de actuele richtlijnen en binnen de kaders die het RIVM en de Rijksoverheid geven. Dit advies geldt uiteraard niet zodra besloten zou worden tot een lock down.
Als zowel u als ik geen kenmerken van griep of verkoudheid vertonen dan kan ik u vanaf maandag 06 april a.s. gewoon face-to-face begeleiden. Heeft u echter een kwetsbare gezondheid, dan geldt dat u zoveel mogelijk thuis dient te blijven, bijvoorbeeld als u ouder bent dan 70 of als u al een andere aandoening/ziekte hebt. Dan gaat de voorkeur nog steeds uit naar beeldbellen. Naast de al geldende omgangsregels (handen wassen, schudden en hoesten/niezen in elleboog) nog even dit:
Aandachtspunten:
– In de wachtkamer is er ruimte voor 1 persoon. Gesprekken worden met de nodige tussenruimte ingepland.
– Ik bied u voorlopig geen koffie, thee of water aan. Als u iets wilt drinken, kunt u dat het beste zelf van thuis uit meenemen.
– Ik laat u zelf binnen bij de hoofdingang; contactpunten zoals deurkrukken, toilet, stoelen, armleuningen etc worden na elk bezoek afgenomen met een reinigingsmiddel. Ook wordt de ruimte goed geventileerd.